The ICE project - Interactive Culture Explorers

Oprettet d.

The ICE project - Interactive Culture Explorers
The ICE project - Interactive Culture Explorers
The ICE project - Interactive Culture Explorers
The ICE project - Interactive Culture Explorers
The ICE project - Interactive Culture Explorers
The ICE project - Interactive Culture Explorers
The ICE project - Interactive Culture Explorers
Essensen af ICE

ICE – Interactive Culture Explorers – består af en række interaktive projekter, hvor forskellige fynske kulturinstitutioner samarbejder om at skabe nye læringsoplevelser for børn og unge med fokus på kunst og kultur.
ICE er tilpasset den måde, børn og unge kommunikerer i dag. Det gør formidlingen vedkommende og relevant. Det understøtter også den tendens, at de digitale medier til stadighed bliver mere og mere anvendt i undervisningen.
Tidssvarende og dynamisk digital formidling supplerer det direkte møde med kunst, kultur og historie og skaber en personlig oplevelse for hvert barn og ung.
Samarbejdet
Kulturregion Fyn har sat rammerne for, at de fynske kulturinstitutioner, kulturaktører og folk fra undervisnings- og spilbranchen samarbejder om at skabe digitale kunst- og kulturformidlingsprojekter målrettet henholdsvis de 7-10-årige og 12-16-årige.
Kulturregion Fyn har i samarbejde med Die Asta Experience afholdt en række workshops for interesserede kunst- og kulturinstitutioner på Fyn med undervisning af eksperter fra spil-, attraktions-, kultur- og undervisningssektoren.
De digitale løsninger
Otte kunst- og kulturinstitutioner er gået sammen om at skabe tre projekt- og oplevelsestyper under ICE:
Faaborg Museum, Øhavsmuseet, Vikingemuseet Ladby og Forsorgsmuseet udvikler hver en narrativ, interaktiv app, der levendegør formidlingen af fire kulturhistoriske og stedsspecifikke emner. Øhavsmuseet: ’Bortførelsen af Kong Valdemar Sejr’. Vikingemuseet Ladby (Østfyns Museer): ’Vikingekongens Grav’. Forsorgsmuseet: ’Spor i Tiden’. Faaborg Museum: ’Pythagoras’ Nøgle.
ARTMix – eleverne bearbejder originale værker digitalt. Ved at ændre, sammenligne og diskutere værkerne, arbejdes der med grundlæggende regler for bl.a. komposition, farvelære og perspektiv. Det billedanalytiske værktøj er et samarbejde mellem Faaborg Museum, Johannes Larsen Museet, BRANDTS og Ungdomshuset Odense.
Art Mobil – en installation der formidler kunstgenrerne klassisk musik, billedkunst og litteratur. Publikums kropslige interaktion præger installationens udtryk i musik, farver og ord. Art Mobil er et samarbejde mellem Odense Centralbibliotek, Odense Symfoniorkester og BRANDTS. Installationen er flytbar og kan opleves på institutionerne og tage på turné på hele Fyn.

Fleksibel formidling
ICE indeholder tre niveauer af formidling:
  •  Fysiske kulturoplevelser
  •  Læringsværktøj og opgaver
  •  Individuel fordybelse
Moderne læring
ICE tilgodeser desuden flere ønsker til moderne undervisning:
  •  Undervisningsdifferentiering
  •  Udtryksformer der imødekommer forskellige læringsstile
  •  Mulighed for at styre læringen, tiden og oplevelsen individuelt
  •  Mulighed for at styrke og kvalificere elevernes digitale dannelse og medieforståelse
Opfylder trinmål
ICE opfylder skolernes trin- og slutmål for projektets målgrupper og imødekommer udfordringerne ved at producere digitale løsninger til brug i klasseværelset. Kulturregion Fyn sørger for gratis transport for testklasser fra alle fynske kommuner.
Launch af ICE-projekterne sker løbende fra april til august 2014.
Parterne bag
Kulturregion Fyn er et samarbejde mellem de 10 fynske kommuner og Kulturministeriet, der har til formål at fastholde og fremme samarbejdet mellem de fynske kommuner på kulturområdet. Læs mere på kulturregionfyn.dk
Die Asta Experience v/ Asta Wellejus er specialist i digital udvikling og produktion med speciale i interaktive læringsformater og virtuelle oplevelser. Se mere på dieasta.dk
Kontakt
Programleder Stine Keiding, Kulturregion Fyn: tlf. 2928 1335, ske@odense.dk
Udvikler og producent Asta Wellejus, Die Asta Experience: tlf. 22101870, asta@dieasta.dk
 

Hvis du vil vide mere on ICE:

http://www.kulturregionfyn.dk/ice-digitalt-kunst-og-kulturformidlingsprojekt

Download apps her