Danmarks Vej- og Bromuseum

Oprettet d.

Danmarks Vej- og Bromuseum
Danmarks Vej- og Bromuseum
Danmarks Vej- og Bromuseum
Danmarks Vej- og Bromuseum

Det sidste års tid, har Søren Robert Lund og jeg hygget os med at lave udstillingen og det indre udtryk, i Danmarks Vej og Bro museum.

Det er et lille meget specielt museum, der ligger i Holbæk, og er dedikeret til at fortælle om Infrastrukturens udvikling og dens betydning for kultur/ mobilitet, samt de mere tekniske aspekter af hvordan man bygger veje.

Formidlingsmæssigt har vi valgt at bruge både større og mindre effekter, og det har været ret interessant at lave. Bl.a. har vi en cykel der cykler gennem tiden, interaktive historier om 100 års affald, børne/kravle tunneller og ikke mindst – vi har valgt at tage vej universet ind i bygningen, så rummet har en surrealistisk karakter.

Vi har været meget glad for projektet og har haft stor fornøjelse i at arbejde med museet meget dedikerede stab.

Danmarks Vej- og Bromuseum var en museumsinstitution under Transportministeriet. Museet blev oprettet i forbindelse med en trafikaftale, indgået i Folketinget den 5. november 2003. Udstillingen var placeret i udkanten af Holbæk ved siden af det historiske oplevelsescenter Andelslandsbyen Nyvang.
 
Danmarks Vej- og Bromuseum havde som sit hovedformål at formidle viden om veje og broers kulturhistoriske betydning samt udbrede kendskabet til dansk vej og brobygning. Inden for disse hovedformål var det museets mål at belyse:
 

  • udviklingen i vej- og brobygningsteknik
  • udviklingen i vejsystemerne – herunder vejenes udseende, beliggenhed, trafikale anvendelse samt tekniske indretning og udstyr
  • vejsektorens historie
  • vejenes kulturhistoriske og samfundsmæssige betydning 

Museet skulle sikre samlingerne fra det tidligere Danmarks Vejmuseum på Farø, indsamle, registrere og bevare genstande med relation til vej- og brobygningens historie i Danmark samt varetage forskning og formidling inden for området.
 
Museet blev indviet 21. juni 2011 af transportminister Hans Christian Schmidt.
 
Transportminister Henrik Dam Kristensen fratog museet driftsbevillingen. Udstillingen lukkede derfor 30. august 2012.

og høre et interwiev med Asta på P1 her